ค้นหาสินค้า

สินค้าหลากหลาย ซื้อขายมั่นใจ

|

ข้อตกลงในการซื้อ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ซื้อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างถือเป็นข้อตกลงของคุณในฐานะผู้ซื้อกับ LALLA ผ่านแพลตฟอร์ม LALLA Mobile Application หรือเว็บไซต์ www.LALLA.asia (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ”) การใช้บริการ LALLA Mobile Application หรือเว็บไซต์ www.LALLA.asia ถือว่าคุณเข้าใจ ตกลง และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อด้านล่าง ตลอดจนการแก้ไขและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ LALLA Mobile Application และ www.LALLA.asia ผู้ซื้อควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้ออย่างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิ์และภาระหน้าที่ของผู้ซื้อ

หัวข้อที่ 1

คำนิยาม

คำแต่ละคำที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ประโยคที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง:

 1. “วันทำการ” หมายถึง วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. “LALLA App” เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือ
 3. “บริษัท แบรนด์เนม มาร์เก็ต จำกัด” เป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในด้านบริการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการแพลตฟอร์ม/สถานที่ขายที่ฝ่ายขายสามารถนำเสนอสินค้าแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า LALLA
 4. “LALLA Services” รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของ (1) แอปพลิเคชั่นมือถือและ (2) เว็บไซต์ www.LALLA.asia ที่ให้บริการลูกค้าในตลาดลูกค้า ซึ่งผู้ขายสามารถเสนอประเภทต่าง ๆ ได้ ของสินค้ามือสอง สินค้าแฟชั่นหรูหรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก
 5. “ผู้ใช้” คือฝ่ายใดก็ตามที่ใช้บริการ LALLA ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อ หรือเพียงแค่เข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาบนบริการ LALLA
 6. “ผู้ซื้อ” รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยผู้ขายภายในบริการ LALLA ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขการทำธุรกรรมอื่น ๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 7. “ผู้ขาย” คือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งขายและ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ผ่านบริการ LALLA โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดการทำธุรกรรมอื่น ๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 8. “สินค้า” รวมถึงสินค้าแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่จำหน่ายผ่าน LALLA Services
 9. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ” หมายถึงข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและ LALLA ซึ่งมีข้อกำหนดที่ควบคุมสิทธิ์ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบของผู้ซื้อและ LALLA ตลอดจนขั้นตอนการใช้บริการ LALLA
 10. “ธุรกรรม” คือกระบวนการซื้อและขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านบริการ LALLA จากการเข้าถึง การเลือกผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ขายและ LALLA การซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้บัตรกำนัล (ถ้ามี) การประมวลผลการชำระเงินสำหรับสินค้า การจัดส่ง การรับ และบริการหลังการขายที่มีให้ภายใต้สถานการณ์บางอย่างจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ LALLA ที่บังคับใช้ LALLA จะมีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ

การตีความ

 1. หัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้
 2. คำที่อ้างถึงเอกพจน์ต้องมีพหูพจน์และกลับกัน คำที่อ้างถึงเพศรวมถึงเพศใด ๆ และการอ้างอิงถึงบุคคลรวมถึงบุคคล บริษัท บริษัท องค์กร บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
 3. อ้างอิงคำว่า “รวม” หรือคำที่คล้ายกัน หมายถึง ไม่จำกัด

ส่วนที่ 2

ธุรกรรม

 1. ผู้ซื้อต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อมูล/คำอธิบายผลิตภัณฑ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี คุณภาพ ฟังก์ชัน และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ก่อนทำธุรกรรมและต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับธุรกรรมที่ทำ
 2. ผู้ซื้อรับทราบว่าความสัมพันธ์ในการขายและการซื้อที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำธุรกรรมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
 3. LALLA ไม่โอนความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
 4. ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนอกบริการ LALLA โดยที่ LALLA ไม่ทราบ (ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก/เครือข่ายส่วนตัว การส่งข้อความ การจัดการธุรกรรมพิเศษนอกบริการ LALLA) ธุรกรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว . ผู้ซื้อชดใช้ค่าเสียหายให้กับ LALLA จากการเรียกร้อง ความต้องการ และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้

ส่วนที่ 3

การชำระเงิน

 1. โปรดทราบว่าราคาผลิตภัณฑ์ทุกรายการที่ติดตั้งบนบริการ LALLA จะรวมค่าธรรมเนียมการโอนและการจัดการ เพื่อให้ผู้ซื้อไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เลือกไว้
 2. LALLA มีวิธีการชำระเงินที่หลากหลายบน LALLA Services ผ่าน:
  2.1 บัตรเครดิต/เดบิตที่มีโลโก้ Visa/MasterCard
  ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้นั้นเป็นของผู้ซื้อหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตให้ใช้งานได้ การอนุมัติการชำระเงินทุกรูปแบบโดยธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์ LALLA จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ล้มเหลวหรือการจัดส่งล่าช้า หากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตไม่ได้ให้สิทธิ์ที่จำเป็น
  2.2 ผ่อน 3 – 6 เดือน
  ผู้ซื้อสามารถเลือกวิธีการผ่อนชำระที่ต้องการได้ในหน้าการซื้อตามตัวเลือกที่มีในหน้าใบสั่งซื้อ
  2.3 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อ LALLA หรือตามที่กำหนดโดย LALLA
  ในกรณีนี้ LALLA จะทำหน้าที่เป็นบริการเอสโครว์ ซึ่งในกรณีนี้ LALLA จะชำระเงินให้กับผู้ขายต่อเมื่อมีการยืนยันการยอมรับสินค้าโดยผู้ซื้อเท่านั้น ผู้ซื้อจะต้องยืนยันการชำระเงินที่มีอยู่ในบริการ LALLA สูงสุด 2 (สอง) ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อ (การยืนยันด้วยตนเอง) ในกรณีที่ไม่มีการยืนยันการชำระเงินหลังจาก 2 (สอง) ชั่วโมง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในระบบ
  2.4 เครดิตร้านค้า LALLA
  ผู้ซื้อสามารถใช้ LALLA Store Credit เพื่อชำระหรือหักค่าสินค้า
 3. การชำระเงินด้วย LALLA Store Credit สามารถใช้ร่วมกับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้
 4. ในกรณีที่มีการชำระเงินเกินสำหรับผลิตภัณฑ์ LALLA จะคืนเงินส่วนที่เกินตามวิธีการชำระเงินเริ่มต้นที่ผู้ซื้อเลือก โดยกระบวนการคืนสินค้านี้จะอยู่ภายใต้มาตรา 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้

ส่วนที่ 4

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมได้ตามบทบัญญัติของข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้เท่านั้น
 2. LALLA อาจยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับธุรกรรมบน LALLA Services โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  2.1 ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการส่งมอบสินค้าภายใน 2 (สอง) วันนับจากการยืนยันการชำระเงินโดยผู้ซื้อ
  2.2 สินค้าที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพเนื่องจากความคลาดเคลื่อนกับรายชื่อของผู้ขาย
  2.3 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการจัดส่งผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากอาณาเขตของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ หรือ
  2.4 เกิดข้อผิดพลาดของระบบ
 3. ในกรณีที่มีการยกเลิกโดย LALLA LALLA จะคืนเงินที่ชำระโดยผู้ซื้อเต็มจำนวนตามวิธีการชำระเงินเริ่มต้นที่ผู้ซื้อเลือกตามมาตรา 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้
 4. ผู้ซื้อเข้าใจดีว่าเครดิตของ LALLA Store ที่ถืออยู่ใน LALLA Service นั้นไม่สามารถขอคืนได้

ส่วนที่ 5

ส่งสินค้า

 1. ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกตัวเลือกการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในบริการของ LALLA ซึ่งการจัดส่งจะใช้เวลา 1-7 วันทำการนับจากเวลาที่ LALLA ดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจสอบคุณภาพ
 2. ผู้ซื้อตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
 3. LALLA จะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าสำหรับการสั่งซื้อภายในประเทศด้วยยอดซื้อรวมใน 1 (หนึ่ง) ธุรกรรมที่สูงกว่า 12,000 บาท
 4. ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ขายเนื่องจากสถานที่ต่างๆ ของผู้ขาย และ LALLA จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งที่เกิดจากบริการจัดส่ง ทั้งการสำรวจหรือบริการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก
 5. ในกรณีที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า LALLA จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยทันทีผ่านบริการ LALLA
  5.1 หากผู้ซื้อไม่ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของ LALLA LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งล่าช้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
  5.2 กลไกการคืนเงินจะเป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้
 6. หากผู้ซื้อจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่ง ผู้ซื้อต้องติดต่อและแจ้งทีมบริการลูกค้าของ LALLA ผ่าน LALLA Service ภายใน 2 (สอง) ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อยืนยันการชำระเงิน
 7. LALLA ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว
 8. ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งในบริการของ LALLA ก่อนทำการซื้อและดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสิ้น
 9. LALLA จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุของผู้ซื้อในกรณีต่อไปนี้:
  9.1 การไม่จัดส่งเกิดขึ้นเนื่องจากที่อยู่จัดส่งไม่สมบูรณ์ ไม่มีผู้รับตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุ หรือผู้รับปฏิเสธสินค้าที่ส่ง
  9.2 ความเสียหายและความสูญเสียในกระบวนการจัดส่งจะเป็นภาระโดยผู้ให้บริการจัดส่ง/ผู้ให้บริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง
 10. หากสินค้าที่ซื้อเสียหายหรือสูญหาย LALLA จะช่วยติดต่อผู้ให้บริการจัดส่ง/บริการจัดส่งด่วนที่เกี่ยวข้อง
 11. ผู้ซื้อต้องประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เพื่อให้สามารถคาดการณ์และลดความเสี่ยงได้
 12. หากสินค้าของผู้ซื้อถูกส่งคืนไปยัง LALLA ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนหากการจัดส่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ซื้อ

ส่วนที่ 6

การคืนสินค้า

 1. LALLA ไม่รับคืนสินค้า:
  1.1 สินค้าลดราคา
  1.2 การสั่งซื้อสินค้าจากนอกประเทศไทย
  1.3 รายการที่ไม่ต้องสวมใส่ให้พอดีกับร่างกายผู้ซื้อ
  1.4 สินค้าที่มีเครื่องหมาย “ไม่รับคืน”;
  1.5 สินค้าที่ผู้ซื้อ/ตัวแทนได้รับเกิน 2 (สอง) วัน
  1.6 พิเศษสำหรับรองเท้าและเครื่องประดับ:

1.6.1 สำหรับรองเท้า
LALLA ไม่รับประกันความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากความล้าสมัยหรืออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการตรวจสอบโดย LALLA เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รองเท้าจำกัดเฉพาะการตรวจสอบความเหมาะสมของแบรนด์และสภาพร่างกายภายนอกของสินค้าที่ได้รับ ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากสินค้าล้าสมัยได้

1.6.2 สำหรับอุปกรณ์เสริม
LALLA ไม่สามารถยอมรับการเรียกร้องความเสียหายต่อส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมที่ซื้อมา เนื่องจากความเสียหายต่อส่วนประกอบเสริมไม่สามารถวัดได้อย่างมั่นใจเมื่อพิจารณาจากวัสดุต่างๆ ในการผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์เสริม

 1. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ผู้ซื้อมีตัวเลือกในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านบริการ LALLA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน 2 (สอง) วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. สำหรับสินค้าที่สามารถคืนได้:
  3.1 ผู้ซื้อต้องส่งคำขอคืนสินค้าภายใน 2 (สอง) วันหลังจากได้รับสินค้าผ่านบริการ LALLA
  3.2 หากหลังจาก 2 (สอง) วันแล้วไม่มีการแจ้งเตือนหรือคำขอใดๆ เลย ผลิตภัณฑ์จะถือเป็นการขายขั้นสุดท้าย และ LALLA ไม่ยอมรับการเรียกร้องใดๆ
  3.3 การส่งคำขอคืนสินค้าต้องแนบหมายเลขธุรกรรม หมายเลขผลิตภัณฑ์ LALLA และเหตุผลในการคืนสินค้า
  3.4 เหตุผลในการคืนสินค้าที่ LALLA จะดำเนินการนั้นจำกัดอยู่ที่:

3.4.1 สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ/มีข้อผิดพลาด
3.4.2 มีความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการลงรายการสินค้ากับสินค้าที่จับต้องได้ หรือ
3.4.3 สินค้าลอกเลียนแบบ

 1. สำหรับการคืนสินค้า LALLA จะคืนเงินในรูปแบบของเครดิตร้านค้า LALLA
 2. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อส่งไปยังผู้ซื้อ รวมถึงแท็ก LALLA ทั้งหมดที่ยังคงติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ และใบส่งคืนจะต้องรวมอยู่ในแพ็คเกจของผู้ซื้อ
 3. สินค้าต้องถูกส่งไปยัง LALLA ภายใน 2 (สอง) วันหลังจากได้รับสินค้าตามที่อยู่ต่อไปนี้:

LALLA Control Center
99/9 ซ.อินทามระ18 ถ.อินทามระ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ถึง : ทีม LALLA Returns

 1. เมื่อได้รับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดย LALLA คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถูกยกเลิก และราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ (หักค่าขนส่ง หากมี) จะถูกเครดิตไปยัง LALLA Store Credit ของบัญชีผู้ซื้อ

ส่วนที่ 7

คืนเงิน

 1. หลังจากที่ได้รับและอนุมัติกระบวนการยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือคืนสินค้าโดย LALLA แล้ว การคืนเงินให้กับผู้ซื้อจะดำเนินการภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  1.1 ผู้ซื้อที่ใช้บัตรเครดิต/เดบิตในการชำระเงินครั้งแรกจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติไปยังบัตรใบเดียวกัน
  1.2 ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ซื้อ การคืนเงินของผู้ซื้ออาจใช้เวลาถึง 14 (สิบสี่) วันทำการในการเข้าถึงบัญชีของผู้ซื้อ
  1.3 ผู้ซื้อที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารจะได้รับเงินคืนโดยตรง ซึ่งจะถูกเครดิตกลับเข้าบัญชีเดิมภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
 2. ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่สาขา และชื่อเจ้าของบัญชีได้ให้ไว้แก่ LALLA อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
 3. LALLA จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ในการคืนเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลบัญชีธนาคารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่ผู้ซื้อมอบให้ LALLA

ส่วนที่ 8

รับประกันความสอดคล้อง (การควบคุมคุณภาพ)

 1. สินค้าทั้งหมดที่ขายผ่าน LALLA Services จะผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ขายระบุไว้ในรายการ
 2. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของรายชื่อและสภาพร่างกายเล็กน้อย LALLA จะเสนอการลดราคาที่จะตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางอีเมลหรือคุณลักษณะในแอป LALLA
 3. หากผู้ขายตกลงที่จะลดราคาที่ LALLA เสนอ ผู้ซื้อมีทางเลือก:
  3.1 ตกลงที่จะดำเนินการซื้อต่อโดยมีการปรับราคา คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับการดำเนินการ และ LALLA จะดำเนินการส่วนต่างของราคาตามวิธีการชำระเงินเริ่มต้นที่ผู้ซื้อเลือก หรือ
  3.2 ไม่เห็นด้วย ผู้ซื้ออาจยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ LALLA จะดูแลกระบวนการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเริ่มต้นที่ผู้ซื้อเลือก
 4. หากผู้ขายไม่เห็นด้วยกับการลดราคาที่ LALLA เสนอ ผู้ซื้อมีตัวเลือก:
  4.1 ให้ซื้อตามราคาซื้อเริ่มต้น
  4.2 ไม่เห็นด้วย ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และ LALLA จะดูแลกระบวนการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินที่ผู้ซื้อเลือก
 5. LALLA มีนโยบายเฉพาะเจาะจงและเข้มงวดเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบ (นโยบายต่อต้านการปลอมแปลง) แต่ LALLA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนโดยแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จำหน่ายบน LALLA Service
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว และ LALLA ไม่ได้อ้างว่า LALLA เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายใด ๆ และในนามของเจ้าของแบรนด์ LALLA ไม่ได้รับรอง เพื่อรับประกันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ขายในบริการของ LALLA

ส่วนที่ 9

การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ การสมัคร

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้จะผูกมัดคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและลงท้ายด้วย:
  1.1 การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ซึ่งทำเครื่องหมายโดยการยืนยันการขายขั้นสุดท้ายจากผู้ซื้อ หรือ
  1.2 การยกเลิกการทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อหรือ LALLA
 2. LALLA มีสิทธิ์ที่จะยุติความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 3. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้เพียงฝ่ายเดียว LALLA และผู้ซื้อตกลงที่จะสละสิทธิ์บทบัญญัติในมาตรา 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งในขอบเขตที่จำเป็นต้องมีการตัดสินของศาล

ส่วนที่ 10

เหตุสุดวิสัย

 1. LALLA จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด การขัดขวาง หรือความล่าช้า หรือการระงับการทำธุรกรรมที่เกิดจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ LALLA (เหตุสุดวิสัย) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม โรคระบาด การนัดหยุดงาน ล็อกเอาต์ จลาจล / จลาจล การบุกรุก สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือการคุกคามหรือการเตรียมการทำสงคราม การก่อวินาศกรรมโดยผู้ก่อการร้ายในการกระทำความผิดทางอาญาอื่น ๆ การทรยศหรือการกบฏ การเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
 2. ในกรณีของการบีบบังคับ ทั้ง LALLA และผู้ซื้อตกลงว่าฝ่ายที่ไม่บีบบังคับไม่อาจยื่นฟ้องต่อฝ่ายที่บีบบังคับ
 3. ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บีบบังคับต้องให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการแก่ฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บีบบังคับเกี่ยวกับการระงับการระงับธุรกรรมพร้อมทั้งเหตุผลและระยะเวลาโดยประมาณ ของการระงับ
 4. ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บีบบังคับต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีด้วยความสุจริตใจ

ส่วนที่ 11

การแก้ไขข้อพิพาท

 1. ผู้ซื้อตกลงว่าข้อพิพาททั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขก่อนโดยการพิจารณาและเป็นเอกฉันท์ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันทำการ
 2. หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว LALLA และผู้ซื้อตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทผ่านอนุญาโตตุลาการ
 3. LALLA และผู้ซื้อตกลงที่จะระงับข้อพิพาทผ่าน BANI (คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งชาติชาวอินโดนีเซีย) ในกรุงจาการ์ตาโดยใช้กฎอนุญาโตตุลาการของ BANI
 4. คำตัดสินของ BANI ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

ส่วนที่ 12

โอนย้าย

 1. ผู้ซื้อไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก LALLA
 2. สิทธิ์และภาระผูกพันของ LALLA อาจถูกโอนไปยังบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ LALLA หรือ LALLA Services ผ่านการควบรวมกิจการ การได้มา การขายสินทรัพย์ หรือตามกฎหมาย

ส่วนที่ 13

การแจ้งเตือน

 1. การแจ้งใด ๆ จากผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้จะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง LALLA ทางอีเมล [email protected] โดยจะถือว่าได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวภายใน 2 (สอง) วันทำการหลังจาก วันที่แจ้งทางอีเมล์ที่ส่งโดยผู้ซื้อ
 2. ภาระหน้าที่ในการแจ้งเตือนของ LALLA มอบให้กับผู้ซื้อผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือคุณสมบัติในแอพ LALLA

ส่วนที่ 14

กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยการใช้บริการ LALLA ผู้ใช้ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ส่วนที่ 15

SEPARATION

หากมีบางสิ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้ซึ่งจะถูกหรือได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้ โดยที่ส่วนคำสั่งอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับ . อย่างเต็มที่

ส่วนที่ 16

การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ

LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม LALLA ต่อไป ถือว่าผู้ซื้อยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

สำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อเหล่านี้ โปรดติดต่อ LALLA ทางอีเมลที่ [email protected]

 

ปรับปรุงล่าสุด: [*] 10 มกราคม 2564

ข้อตกลงการขาย

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างเป็นข้อตกลงระหว่างคุณในฐานะผู้ขาย กับ LALLA ผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ www.LALLA.asia และ/หรือ LALLA Mobile Application โดยการใช้บริการใน เว็บไซต์ www.LALLA.asia และ/หรือ LALLA Mobile Application ถือว่าผู้ขายเข้าใจ ตกลง และอยู่ภายใต้และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายนี้ รวมไปถึงหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LALLA ด้วย ผู้ขายควรอ่านทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ขาย

หมวด 1

คำนิยาม

คำหรือข้อความที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายดังต่อไปนี้มี ความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ประโยคที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

 1. “บัญชี” คือบัญชีที่ลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการ LALLA ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านผู้ใช้เท่านั้น
 2. “ค่าธรรมเนียมขาย” หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ LALLA เรียกเก็บกับผู้ขายเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบโดย LALLA ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างรายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อ
 3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

(ก) บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จาก (i) ข้อมูลดังกล่าว หรือ (ii) ข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ LALLA มีหรือสามารถเข้าถึงได้และรวมถึงข้อมูลในฐานข้อมูลของ LALLA ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวหรือ

(ข) กำหนดเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 1. “รายละเอียดสินค้า” รวมถึงคำอธิบายของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่าย ยี่ห้อ ชื่อ สี วัสดุ หมายเลขซีเรียล ปีที่ผลิต สภาพและขนาด/มิติของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 2. “รายได้” คือมูลค่าของรายได้จากการขายที่ผู้ขายจะได้รับหลังจากหักค่าบริการและค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงิน เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
 3. “ราคาขาย” คือราคาขายที่ผู้ขายต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในบริการของ LALLA
 4. “ราคารายการ” คือราคาขายที่แสดงในบริการของ LALLA ซึ่งราคารวมองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ รายได้ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงิน
 5. “วันทำการ” หมายถึง วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. “LALLA App” เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือ
 7. “บริษัท แบรนด์เนม มาร์เก็ต จำกัด” เป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในด้านบริการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการแพลตฟอร์ม/จุดขายที่ผู้ขายสามารถนำเสนอแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า LALLA
 8. “ID ผู้ใช้” คือรหัสประจำตัว (ในรูปแบบของชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์) ของผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อที่ใช้เพื่อใช้คุณสมบัติในบริการ LALLA
 9. “รหัสผ่าน” คือรหัสลับที่สร้างขึ้นและรู้จักโดยผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อเท่านั้น ซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบริการของ LALLA
 10. “การเรียกร้อง” หมายถึงการร้องเรียนที่ผู้ซื้ออาจยื่นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านบริการ LALLA ในช่วงระยะเวลาการรับประกันตามดุลยพินิจของ LALLA
 11. “เนื้อหา” รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล และข้อมูลทั้งหมดที่ให้/เผยแพร่/อัปโหลดหรือมีอยู่ในบริการ LALLA ที่มาจากผู้ใช้
 12. “LALLA Services” รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของ (1) แอปพลิเคชั่นมือถือและ (2) เว็บไซต์ www.LALLA.com ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดซื้อขายสินค้า โดยที่ผู้ขายสามารถเสนอประเภทต่าง ๆ ได้ ของสินค้ามือสอง สินค้าแฟชั่นหรูหรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก
 13. “ผู้ใช้” คือฝ่ายใดๆ ที่ใช้คุณสมบัติทั้งหมดหรือบางส่วนในบริการ LALLA รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อหรือเพียงแค่เข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาบนบริการ LALLA;
 14. “ผู้ซื้อ” รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยผู้ขายใน LALLA Service โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ และเงื่อนไขการทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 15. “ผู้ขาย” คือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งขายและ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ผ่านบริการ LALLA โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ และเงื่อนไขการทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 16. “คำสั่งซื้อ” เป็นผลจากการซื้อสินค้าบางอย่างโดยผู้ซื้อสำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายผ่านบริการของ LALLA ซึ่งทำเครื่องหมายด้วยหมายเลขรหัสเฉพาะซึ่งเป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน
 17. “สินค้า” รวมถึงสินค้าแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยผู้ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่ทำการตลาดผ่าน LALLA Services
 18. “ค่าบริการ” คือมูลค่า/ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ขายสำหรับการใช้บริการ LALLA
 19. “ธุรกรรม” หมายถึงกระบวนการซื้อและขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านบริการ LALLA จากการเข้าถึง การเลือกผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ขายและ LALLA การซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้บัตรกำนัล (ถ้ามี) การประมวลผลการชำระเงินสำหรับสินค้า การจัดส่ง การรับ และบริการหลังการขายภายใต้สถานการณ์บางอย่างภายใต้เงื่อนไขของ LALLA ที่บังคับใช้ LALLA จะมีบทบาทในการดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ

การตีความ

 1. หัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 2. คำที่อ้างถึงเอกพจน์ต้องมีพหูพจน์และกลับกัน คำที่อ้างถึงเพศรวมถึงเพศใด ๆ และการอ้างอิงถึงบุคคลรวมถึงบุคคล บริษัท องค์กร บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
 3. อ้างอิงคำว่า “รวม” หรือคำที่คล้ายกัน หมายถึง ไม่จำกัด

หมวด 2

บริการของลั๊ลลา

 1. บทบาทของ LALLA นั้นจำกัดอยู่ที่การให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น รวมถึงการอนุมัติใบสมัครรายการผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
 2. LALLA ให้บริการแก่ผู้ขายโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (“บริการ”):
  2.1 LALLA Assist Service

  LALLA Assist Service เป็นบริการที่ LALLA เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมรายการสินค้าของผู้ขายจากกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนการลงรายการในครั้งต่อไปดำเนินการโดยผู้ขายในบริการของ LALLA
  2.2 รายการตัวเอง
  ลงรายการสินค้าด้วยตนเองเป็นบริการที่ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนในการจัดทำรายการสินค้าของผู้ขายเอง

 3. สำหรับ LALLA Assist Service ตามที่อ้างถึงในข้อ (2) ของหมวดนี้ LALLA ขอเสนอบริการทั่วไปสำหรับผู้ขายซึ่งประกอบด้วย:
  3.1 การเตรียมการรับสินค้าจากผู้ขายไปยัง LALLA
  3.2 กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย
  3.3 ถ่ายภาพและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายเพื่อดำเนินการลงรายการในภายหลัง
  3.4 การประมวลผลการชำระเงินของผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ และ
  3.5 ประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ซื้อ
 4. สำหรับบริการ List Yourself Service ตามที่อ้างถึงในวรรค (2) ของบทความนี้ LALLA ขอเสนอบริการทั่วไปสำหรับผู้ขายซึ่งประกอบด้วย:
  4.1 การอนุมัติคำขอให้ลงรายการสินค้าของผู้ขาย
  4.2 กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยผู้ขายในบริการ LALLA
  4.3 การประมวลผลการชำระเงินของผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ และ
  4.4 ประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ซื้อ
 5. สำหรับบริการ LALLA Assist ผู้ขายจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ LALLA โดยเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่ต้องการในเวลาที่มีการยืนยันการใช้บริการ LALLA Assist เพื่อจัดเตรียมรายการสินค้าโดย LALLA ในนามของ ผู้ขาย
 6. สำหรับบริการ List Yourself ผู้ขายจะต้องส่งสินค้าหลังจากยืนยันคำสั่งธุรกรรมไปยัง LALLA เป็นเวลาสูงสุด 2 (สอง) วันทำการเพื่อตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์
  6.1 หากผู้ขายใช้เวลาในการส่งสินค้านานขึ้น ผู้ขายต้องแจ้ง LALLA ทางอีเมล เพื่อให้ LALLA สามารถแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงปัญหาของความล่าช้านี้ และในขณะเดียวกันก็ขอคำยืนยันว่าธุรกรรมผลิตภัณฑ์จะดำเนินต่อไปหรือไม่
  6.2 ความล้มเหลวในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้จะส่งผลให้คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในบริการ LALLA
 7. สินค้าอาจถูกจัดส่งโดยผู้ขายไปยัง LALLA ผ่านหลายตัวเลือก:
  7.1 บริการจัดส่งทาง Grab/Lineman และอื่นๆ)
  7.2 บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ / DHL / FedEx หรือ
  7.3 บริการเรียกเก็บเงินจาก LALLA
 8. โดยเฉพาะสำหรับบริการเรียกเก็บเงินจาก LALLA มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  8.1 ผู้ขายที่ใช้บริการ List Yourself สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้โดยชำระค่าธรรมเนียม 180 บาท/รถกระบะ (ใช้ได้กับผู้ขายที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น); หรือ
  8.2 ผู้ขายที่ใช้บริการ LALLA Assist Service ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้ฟรีด้วยผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ 5 รายการในรูปแบบของจำนวนรายการต่อการรับหนึ่งครั้งหรือโดยการชำระค่าธรรมเนียม 250บาท/ครั้ง ถ้าจำนวนสินค้าที่จะถ่ายน้อยกว่า 5 รายการ
 9. ผู้ขายต้องแจ้งหมายเลขใบรับสินค้าในคุณสมบัติ LALLA App เพื่อให้สามารถติดตามการจัดส่งสินค้าได้ในบริการ LALLA

หมวด 3

สินค้าและรายการสินค้า

 1. ผู้ขายต้องมีบัญชีผู้ใช้ก่อนที่จะสามารถลงรายการในบริการ LALLA ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากระบบโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 2. LALLA มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือขอให้ผู้ขายเปลี่ยน ID ผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้และ/หรือรูปโปรไฟล์ของผู้ขาย) ได้ตลอดเวลา หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อบ่งชี้สำหรับผู้ขายที่จะทำธุรกรรมภายนอก LALLA Service ตามมาตรา xxx ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 3. ผู้ขายเข้าใจดีว่าหมายเลขโทรศัพท์ 1 เบอร์ สามารถใช้ในการลงทะเบียน 1 บัญชีผู้ขายในบริการ LALLA เท่านั้น
 4. LALLA อาจระงับหรือปิดบัญชีของผู้ขายตามดุลยพินิจของ LALLA แต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ผู้ขายได้รับการระบุหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้หรือนโยบายอื่น ๆ ของ LALLA ที่เกี่ยวข้อง
 5. สำหรับบริการช่วยเหลือ LALLA:
  5.1 ผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นได้เป็นเวลา 2 (สอง) เดือน เนื่องจากรายการผลิตภัณฑ์มีสถานะใช้งาน/เผยแพร่ (วันที่แสดง) ในบริการของ LALLA
  5.2 หากผู้ขายประสงค์จะยื่นคำขอให้เพิกถอนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 2 (สอง) เดือนตามที่อ้างถึงในข้อความ ข้างต้น การส่งสามารถทำได้ผ่านคุณสมบัติใน LALLA App ซึ่งจะใช้งานได้ใน เวลาจริง
  5.3 สำหรับการเพิกถอนการขายผลิตภัณฑ์ LALLA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเพิกถอน 1,200 (หนึ่งพันสองร้อยบาท) ต่อรายการ ซึ่งต้องชำระให้ผู้ขายภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากส่งคำขอเพิกถอนการขาย
  5.4 กลไกการรับสินค้าที่ส่งสำหรับการเพิกถอนจะดำเนินการโดย LALLA ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากที่ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการเพิกถอนแล้ว
  5.5 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดึงสินค้าและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาสินค้าโดย LALLA ตามข้อ xx.xx ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 6. สำหรับรายการบริการตัวเอง:
  6.1 ผู้ขายเข้าใจดีว่ากระบวนการลงรายการสินค้านั้นรวมถึงการอัปโหลดภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์และรวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องจนกว่าจะเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่มีการอัปโหลด
  6.2 ผู้ขายในการกำหนดราคาขายอาจพิจารณาราคาตลาดรวมทั้ง ‘ราคาขายที่แนะนำ’ ซึ่งสามารถเห็นได้ใน LALLA Service
  6.3 LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือขอให้ผู้ขายแก้ไขราคาขายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าการขายผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  6.4 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงรายการใน LALLA Service จะได้รับการประมวลผลโดย LALLA เพื่อขออนุมัติภายใน 3 (สาม) วันทำการ
  6.5 LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้อหาในรายการที่ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ LALLA ผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือคุณสมบัติ LALLA App ให้กับผู้ขาย ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า รูปถ่ายไม่ชัดเจน / รายละเอียดสินค้าหรือราคาสินค้าไม่เพียงพอ เป็นต้น
  6.6 ในกรณีที่ไม่มีสินค้าในรายการอีกต่อไปในขณะที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ขายอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าในรายการและต้องยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ไม่เกิน 2 (สอง) วันนับตั้งแต่มีการสั่งซื้อเข้ามา
 7. ในกรณีที่รายการสินค้าลงขายแล้ว 6 เดือน และยังไม่มีผู้สนใจซื้อสินค้านั้น LALLA มีสิทธิ์ที่จะให้คำแนะนำในการปรับลดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการขายสินค้าจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
 8. คำแนะนำในการลดราคาจะแจ้งให้ผู้ขายทราบทาง e-mail หรือ LALLA application หรือ LALLA LineOA ผู้ขายจะต้องให้การยืนยันกลับมา ภายใน 7 วันทำการ นับจากการแจ้งเตือนที่ได้รับจาก LALLA:
  8.1 หากผู้ขายเห็นด้วยกับคำแนะนำของ LALLA ในการปรับลดราคา การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับราคาในรายการจะถูกดำเนินการโดย LALLA
  8.2 หากผู้ขายไม่เห็นด้วยตามคำแนะนำที่ส่งโดย LALLA ผู้ขายมี 2 ทางเลือก:

8.2.1 ราคาในรายการจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก 1 ปีถัดไป เนื่องจากสถานะการลงรายการผลิตภัณฑ์มีสถานะใช้งาน/เผยแพร่ หลังจากช่วงเวลานี้หมดลง LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายจัดให้มีการรวบรวมสินค้าโดยออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดเก็บ ข้อกำหนดสำหรับระยะเวลาการรวบรวมสินค้าเป็นไปตามข้อ 6.7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ หรือ
8.2.2 ผู้ขายสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ สำหรับกระบวนการเพิกถอนหลังจากช่วงเวลานี้ จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเพิกถอน

 1. LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงขายสินค้าของผู้ขายด้วยเหตุผลต่างๆ  เช่น
  9.1 สินค้ามีความน่าสงสัยในแหล่งที่มาที่อาจไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย เช่น แอบอ้าง, ลักขโมย, ไม่มีสินค้าอยู่จริง
  9.2 สินค้าดูเหมือนของปลอม
  9.3 ผู้ขายลงรายละเอียดข้อมูลหรือเงื่อนไขของสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือไม่เหมาะส
  9.4 คุณภาพของรูปถ่ายสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานของ Lalla เช่น ภาพถ่ายไม่คมชัด องค์ประกอบภาพไม่สวยงาม
  9.5 สินค้าชิ้นเดียวกันลงขายซ้ำกันหลายรายการ

 2. สินค้าที่ได้รับการอนุมัติการขายแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น Approved ซึ่งหากผู้ขายประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าได้เท่านั้น คือ
  10.1 การลดราคาขาย
  10.2 การเพิ่มรูปภาพและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ LALLA ใช้เวลาในการตรวจอนุมัติประมาณ 3 (สาม) วันทำการ
 3. ผู้ขายต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลดในบริการ LALLA ในกรณีที่ LALLA พบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
 4. ผู้ขายตกลงว่ารูปภาพและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลดบน LALLA Service สามารถใช้โดย LALLA เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ได้ฟรี และไม่สามารถขอค่าชดเชยใดๆ จาก LALLA ได้
 5. LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายเข้าร่วมโปรโมชั่น LALLA เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่โดยคำนึงถึงข้อตกลงว่าการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

 6. ผู้ขายตกลงที่จะแบกรับภาระภาษี ภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ในบริการ LALLA และให้คำมั่นว่าจะดูแลตัวเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจ่ายและการรายงานการชำระภาษีทั้งหมดตรงเวลาใน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

หมวด 4

ธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

 1. การทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการโดยผู้ขายตามขั้นตอนที่กำหนดโดย LALLA
 2. LALLA จัดเตรียมแพลตฟอร์มผ่าน LALLA Services สำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อทำธุรกรรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ LALLA ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายและผู้ซื้อจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับธุรกรรมที่ทำขึ้นภายใน LALLA Service และเข้าใจว่าจำกัดความรับผิดของ LALLA ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น
 3. ผู้ขายมีอิสระที่จะทำให้แน่ใจว่าการขายนั้นถูกกฎหมาย อธิบายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จัดการและรับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยัง LALLA รวมถึงการประกัน การประกัน และการดำเนินการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหลังการขาย ภาระผูกพันในการขายตามนโยบายของ LALLA
 4. LALLA มีบทบาทในการประเมินสภาพของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดยผู้ขายในรายการเท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 5. สินค้าทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย และกรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ส่งต่อไปยัง LALLA ในเวลาใดๆ
 6. ผู้ขายเข้าใจและตกลงว่าใบแจ้งหนี้/คำสั่งยืนยันที่ออกโดย LALLA นั้นในนามของผู้ขาย

หมวด 5

สภาพสินค้า

 1. ผู้ขายแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบและรับประกันว่าสินค้าที่ขายบน LALLA เป็นของแท้ (ของแท้) LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ขายในบริการ LALLA ด้วยเหตุผลของความเป็นต้นฉบับ ความเหมาะสม หรือเหตุผลอื่น ๆ หลังจากที่ LALLA เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 2. กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดย LALLA จะดำเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ โดยที่กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์
 3. LALLA จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือคุณลักษณะในแอป LALLA สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ LALLA ปฏิเสธ (ปฏิเสธ) เนื่องจากในความคิดเห็นและนโยบายของ LALLA สินค้านั้นไม่เหมาะสำหรับการขายใน LALLA Service หรือสำหรับใดๆ เหตุผลอื่น. .
 4. LALLA สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ (ปฏิเสธ) สินค้าของผู้ขายผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือแอป LALLA และผู้ขายจะยอมรับการตัดสินใจ/นโยบายของ LALLA ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมดที่ LALLA ปฏิเสธจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามที่อ้างถึงในวรรค (6) ของบทความนี้
 5. หากผู้ขายคัดค้านการตัดสินใจ/นโยบายของ LALLA ผู้ขายต้องตอบกลับทางอีเมลหรือแอป LALLA ภายใน 3 (สาม) วันนับจากการแจ้งเตือนโดย LALLA รวมถึงหลักฐานสนับสนุนที่แสดงถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ขาย
 6. หากสินค้าเป็นของปลอม (ปลอม) ตามการประเมินของ LALLA ผู้ขายที่ประสงค์จะเรียกคืนสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจำนวน 500,000 รูปี (ห้าแสนรูเปียห์) ต่อผลิตภัณฑ์ และ 1,500,000.00 รูเปียห์ (หนึ่งล้านรูเปียห์) ห้าร้อยรูเปียห์) โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ Hermes
 7. หากในอนาคตผู้ซื้ออ้างว่าสินค้าของผู้ขายเป็นของปลอม (ปลอม) แล้ว:
  7.1 LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานสนับสนุนความถูกต้องของสินค้าจากผู้ขาย
  7.2 ผู้ขายต้องตอบกลับทางอีเมลหรือแอป LALLA ภายใน 3 (สาม) วันนับจากการแจ้งเตือนโดย LALLA โดยแนบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ขาย
  7.3 หากผู้ขายไม่สามารถให้หลักฐานสนับสนุนที่สามารถระบุว่าสินค้านั้นเป็นของแท้ (ของแท้) ผู้ขายตกลงที่จะเจรจาหรือจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ซื้อโดยสุจริต
  7.4 ผู้ขายตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนสำหรับการเรียกร้องหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
  7.5 ในกรณีของการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ LALLA จะช่วยไกล่เกลี่ย
  7.6 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ชำระภาระผูกพันในการชดเชยตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้น บทบัญญัติของข้อ 13.10 จะมีผลบังคับใช้
 8. LALLA ไม่ยอมรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 9. สินค้าที่จะขายต้องอยู่ในสภาพที่สามารถขายได้และใช้งานตามระดับการจำแนกคุณภาพที่ระบุไว้ใน LALLA ตามตารางด้านล่าง:

New :

สินค้าใหม่

LikeNew :

สินค้าไม่เคยใช้งาน สภาพใหม่ เก่าเก็บ หรือ สินค้า Collecion เก่า

Excellent :

สินค้าสภาพดี มีรอยเล็กน้อย ไม่ชัดเจน

Good :

สินค้าผ่านการใช้งาน มีรอยสึกหรอที่โดดเด่น มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย หมอง

Fair :

สินค้าใช้งานหนััก มีรอยสึกหรอที่โดดเด่นชัดเจน โลหะสึกหรอ มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย ขุ่น หมอง

ตัวกรองสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมขายง่าย

รับประกันราคาดี มีความน่าเชื่อถือ