ค้นหาสินค้า

สินค้าหลากหลาย ซื้อขายมั่นใจ

|

เงื่อนไขการเช่าสินค้า

เงื่อนไขการเช่าสินค้า (กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กำไล สร้อย ผ้าพันคอ ผ้าคลุม Gadget อุปกรณ์เดินทางท่องเที่ยว)

 

 • ในการเช่าสินค้าจะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังนี้
  • อัตราค่าเช่าต่อ 1 วัน, 3 วัน, 5 วัน, 7 วัน, 10 วัน, 14 วัน, 21 วัน, 30 วัน ขึ้นอยู่กับรายการสินค้า
  • มูลค่าสินค้า ขึ้นอยู่กับรายการสินค้า
  • เงินประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับรายการสินค้า –{ขอทำเรื่อง hold จากบัตรเครดิต/สมัครสมาชิกระดับVIP,Gold, Platinum}
   • ลูกค้าจะได้รับคืนเต็มจำนวน กรณีไม่มีค่าปรับส่งคืนล่าช้า หรือ ความเสียหายใดๆ ยกเว้นความสกปรกที่สามารถทำความสะอาดตามปกติได้
   • กรณีส่งคืนล่าช้า ค่าปรับจะหักจากเงินประกันนี้ และหากค่าปรับมีมากกว่าเงินประกัน ให้ลูกค้าชำระเพิ่มเติม
   • กรณีสินค้ามีความเสียหาย เช่น มีคราบสกปรกที่ทำความสะอาดปกติได้ยาก เลอะกาแฟ เลือด เชื้อรา ถลอก ขาด บิ่น ชิ้นส่วนหลุด/หาย ชำรุด เป็นต้น ค่าเสียหายจะประเมินโดยช่างผู้ชำนาญจากทางเจ้าของสินค้าโดยมีแพลทฟอร์มเป็นผู้พิจารณาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายนี้ (ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว) จะหักเงินค่าเสียหายจากเงินประกันนี้ และหากค่าเสียหายมีมากกว่าเงินประกัน ให้ลูกค้าชำระเพิ่มเติม
   • กรณีสินค้าเสียหายจนไม่คุ้มต่อการซ่อมหรือซ่อมแล้วคาดว่าจะไม่มีลูกค้าท่านใดสนใจจะเช่าต่อ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าตามมูลค่าสินค้าและรับสินค้านั้นไป หรือหากสูญหาย ลูกค้าจะต้องรับซื้อสินค้านั้นตามมูลค่าสินค้า
  • อัตราค่าบริการ ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดก่อนส่งมอบ-รับคืนสินค้า และบรรจุหีบห่อ ขึ้นอยู่กับรายการสินค้าและผู้ให้บริการ – ในรายละเอียดสินค้าจะระบุว่าบริการโดยใคร
   • กรณีสินค้าอยู่ที่ผู้ให้เช่า (กรณีผู้ให้เช่าเป็นห่วงสินค้าและอยากจัดการเอง)
   • กรณีสินค้าอยู่ที่แพลทฟอร์มกลาง-สาขาx (แพลทฟอร์มจะเน้นให้ผู้ให้เช่าส่งมอบสินค้าให้แพลทฟอร์มจัดการเพื่อความสะดวกและได้มาตรฐานกว่า)
  • อัตราค่าบริการแพลทฟอร์ม ต่อครั้ง คิดเป็น % ของค่าเช่า, ค่าปรับ, ซื้อขายสินค้า ไม่รวมเงินประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและประเภทบริการ (ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นในแพลทฟอร์ม แพลทฟอร์มจะคิดจากผู้ให้เช่าสินค้าตามรอบบัญชี)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, หรือค่าธรรมเนียมราชการอื่นๆ (ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นในแพลทฟอร์ม)
  • ค่าปรับส่งคืนล่าช้า คิด 2 เท่าของอัตราค่าเช่าต่อ 1 วัน (แสดงในหมายเหตุ เงื่อนไขการเช่า)
 • ระยะเวลาเช่า (กรณีทั่วไป) นับเป็นวัน (เริ่มต้นที่ 1 วัน หากเศษน้อยกว่า 5 ชั่วโมงปัดเศษลง มากกว่า 5 ชั่วโมงปัดเศษขึ้น) โดยคิดจากคิววันเวลาที่นัดรับสินค้าและนัดคืนสินค้า กรณีส่งพัสดุ ดูจากวันที่ในใบรับงานของผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า เช่น
  • เช่า 1 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ส่งคืนวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 20:00 น. คิดเป็น 1 วัน (ขั้นต่ำ 1 วัน)
  • เช่า 1 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ส่งคืนวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 16:50 น. คิดเป็น 1 วัน (ส่งเลทได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง)
  • เช่า 1 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ส่งคืนวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 18:00 น. คิดเป็น 1 วัน + ปรับล่าช้า 1 วัน (ค่าปรับ 2 เท่าของอัตราค่าเช่าเรท 1 วัน ปัดเศษเกิน 5 ชั่วโมง)
  • เช่า 3 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ส่งคืนวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 16:50 น. คิดเป็น 3 วัน
  • เช่า 3 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ส่งคืนวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 11:00 น. คิดเป็น 3 วัน+ปรับล่าช้า 2 วัน (ค่าปรับ 2 เท่าของอัตราค่าเช่าเรท1วัน x ล่าช้า 2 วัน)
  • เช่า 5 วัน นัดรับสินค้า วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ส่งคืนวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 16:50 น. คิดเป็น 5 วัน
 • เนื่องจากสินค้าให้เช่า/จำหน่าย เป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้ว อาจไม่สมบูรณ์เหมือนสินค้าใหม่100% ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียด ขนาด สภาพสินค้า เพิ่มเติมได้กับทางผู้ดูแลสินค้า (ระบุในรายละเอียดสินค้าว่าสินค้าอยู่ที่ผู้ให้เช่าหรือสนง.ของแพลทฟอร์ม) หากยังไม่มั่นใจแนะนำให้จัดเวลามาลองสวมใส่ ลองใช้ ที่ศูนย์บริการของแพลทฟอร์มที่เก็บสินค้านั้นๆก่อน เมื่อเช่า/ซื้อ สินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี
 • โทนสีของสินค้าที่เลือกอาจจะเพี้ยนจากรูป เนื่องจากกล้อง เทคนิคถ่ายภาพ มุมแสง หรือการผลแสดงหน้าจอที่แตกต่างกัน
 • กรณีจองสินค้าแล้วต้องการเลื่อนวันรับ-คืนสินค้า ต้องทำรายการเลื่อนก่อน 7 วันนัดรับสินค้า สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าสินค้าเดิม ในนัดใหม่ได้ ภายใน 1 ปี หากระยะเวลาเช่านานขึ้นให้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการให้ได้กรณีมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นที่มีคิวเช่าก่อนหรือหลัง 3 วันตามกำหนดการณ์เดิมแล้ว
 • กรณีจองสินค้าแล้วต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องทำรายการเปลี่ยนก่อน 5 วันนัดรับสินค้า หากสินค้าเช่าใหม่มีราคาน้อยกว่าราคาเดิม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง หากมีราคามากกว่าให้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม
 • กรณีจองสินค้าแล้วต้องการเลื่อนวันรับ-คืนสินค้าและต้องการเปลี่ยนสินค้าด้วย ต้องทำรายการเลื่อนและเปลี่ยนก่อน 7 วันนัดรับสินค้า สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าสินค้าเดิม ในนัดใหม่ได้ ภายใน 1 ปี หากระยะเวลาเช่านานขึ้นให้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการให้ได้กรณีมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นที่มีคิวเช่าก่อนหรือหลัง 3 วันตามกำหนดการณ์เดิมแล้ว หากสินค้าเปลี่ยนใหม่มีราคาน้อยกว่าราคาเดิม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง หากมีราคามากกว่าให้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม
 • กรณีสั่งสินค้า แก้ไขสินค้า แบบพิเศษเฉพาะบุคคล เมื่อดำเนินการให้แล้ว จะไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยน หรือยกเลิก
 • ฝ่ายบัญชี-การเงินของแพลทฟอร์มจะดำเนินการคืนเงินประกันภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีติดวันหยุดตามประกาศของแพลทฟอร์ม
 • การชำระเงินค่าเช่า-ซื้อ ค่าบริการ ค่าปรับ และอื่นๆ ให้ชำระผ่านแพลทฟอร์มเท่านั้น หากไม่ผ่านแพลนฟอร์มจะถือเป็นทุจริต หากเกิดความเสียหาย แพลทฟอร์มจะไม่รับผิดชอบใดๆและแพลทฟอร์มถือเป็นผู้เสียหายร่วมด้วย

New :

สินค้าใหม่

LikeNew :

สินค้าไม่เคยใช้งาน สภาพใหม่ เก่าเก็บ หรือ สินค้า Collecion เก่า

Excellent :

สินค้าสภาพดี มีรอยเล็กน้อย ไม่ชัดเจน

Good :

สินค้าผ่านการใช้งาน มีรอยสึกหรอที่โดดเด่น มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย หมอง

Fair :

สินค้าใช้งานหนััก มีรอยสึกหรอที่โดดเด่นชัดเจน โลหะสึกหรอ มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย ขุ่น หมอง

ตัวกรองสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมขายง่าย

รับประกันราคาดี มีความน่าเชื่อถือ