ค้นหาสินค้า

สินค้าหลากหลาย ซื้อขายมั่นใจ

เปิดร้านขายสินค้ากับ


ขายง่าย ค่าธรรมเนียมน้อย ได้รับความน่าเชื่อถือ

STARTER

ผู้สนใจขายสินค้าเฉพาะชิ้นรายครั้ง

ฟรี

3 เดือนแรก

5

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 5% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

STANDARD

ผู้สนใจเปิดหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์

1,500

บาท/เดือน

20

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 5% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

CERTIFIED

ผู้สนใจเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์แบบได้รับ
การรับรองจาก Lalla

2,000

บาท/เดือน

50

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 4% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

ค่าตรวจสอบความถูกต้องของร้านค้าและยืนยัน ตัวตน 2,000 บาท

PRIME

ผู้สนใจเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์แบบได้รับ
การรับรองจาก Lalla

3,000

บาท/เดือน

ไม่จำกัด

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 4% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

ค่าตรวจสอบความถูกต้องของร้านค้าและยืนยัน ตัวตน 2,000 บาท

STARTER

ผู้สนใจขายสินค้าเฉพาะชิ้นรายครั้ง

ฟรี

3 เดือนแรก

5

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 5% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

STANDARD

ผู้สนใจเปิดหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์

1,500

บาท/เดือน

20

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 5% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

CERTIFIED

ผู้สนใจเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์แบบได้รับ
การรับรองจาก Lalla

2,000

บาท/เดือน

50

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 4% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

ค่าตรวจสอบความถูกต้องของร้านค้าและยืนยัน ตัวตน 2,000 บาท

PRIME

ผู้สนใจเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์แบบได้รับ
การรับรองจาก Lalla

3,000

บาท/เดือน

ไม่จำกัด

รายการสินค้า

ค่าธรรมเนียมการขาย 4% จากราคารวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านบัตรเครดิต 3.5%

ค่าตรวจสอบความถูกต้องของร้านค้าและยืนยัน ตัวตน 2,000 บาท

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งาน

หรือเข้าสู่ระบบด้วย

หากยังไม่มีบัญชี ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์

คุณกำลังมองหาที่ขายสินค้าแบรนด์อยู่ใช่ไหม?

คุณกำลังมองหาที่ขายสินค้าแบรนด์อยู่ใช่ไหม?

คุณกำลังมองหาที่ขายสินค้าแบรนด์อยู่ใช่ไหม?

New :

สินค้าใหม่

LikeNew :

สินค้าไม่เคยใช้งาน สภาพใหม่ เก่าเก็บ หรือ สินค้า Collecion เก่า

Excellent :

สินค้าสภาพดี มีรอยเล็กน้อย ไม่ชัดเจน

Good :

สินค้าผ่านการใช้งาน มีรอยสึกหรอที่โดดเด่น มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย หมอง

Fair :

สินค้าใช้งานหนััก มีรอยสึกหรอที่โดดเด่นชัดเจน โลหะสึกหรอ มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย ขุ่น หมอง

ตัวกรองสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมขายง่าย

รับประกันราคาดี มีความน่าเชื่อถือ