ค้นหาสินค้า

สินค้าหลากหลาย ซื้อขายมั่นใจ

5

รายการ

จัดเรียง

5

รายการ

จัดเรียง

ตัวกรองสินค้า

ตัวกรองสินค้า

New

Sold for: 4,000

Good

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

Excellent

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

Good

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

รายการ

จัดเรียง

Good

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

Excellent

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

Good

การประมูลสิ้นสุดแล้ว

New :

สินค้าใหม่

LikeNew :

สินค้าไม่เคยใช้งาน สภาพใหม่ เก่าเก็บ หรือ สินค้า Collecion เก่า

Excellent :

สินค้าสภาพดี มีรอยเล็กน้อย ไม่ชัดเจน

Good :

สินค้าผ่านการใช้งาน มีรอยสึกหรอที่โดดเด่น มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย หมอง

Fair :

สินค้าใช้งานหนััก มีรอยสึกหรอที่โดดเด่นชัดเจน โลหะสึกหรอ มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย ขุ่น หมอง

ตัวกรองสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมขายง่าย

รับประกันราคาดี มีความน่าเชื่อถือ